Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě evotricka.cz, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je společnost NBBA, spol. s r.o., IČ:16978536.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Provozovatel internetového obchodu

Název společnosti

NBBA, spol. s r.o.

Saskova 1625, 272 01  Kladno, Česká republika

IČ: 16978536

DIČ: CZ16978536

Odpovědná osoba: Roman Štika, Miroslav Matas

Tel.: 775 450 006

E-mail: shop@evotricka.cz


1. O registraci – ochrana osobních údajů. Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě „NBBA spol. s r.o.“ a nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, obzvláště se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho případného písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy „NBBA, spol. s r.o.“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:“shop@evotricka.cz“. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva. Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, i které nebylo skladem. U každé položky je zobrazena dostupnost kusů na skladě, ale některé produkty mohou mít prodlouženou dobu dodání, takové produkty mají přesnou dobu dodání v popisu zboží, v případě, že chcete znát přesný termín dodání Vaší objednávky, neváhejte nás po objednání kontaktovat. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání. U některého typu zboží budeme požadovat platbu předem nebo nevratnou zálohu na základě zálohové faktury, jejíž výše bude uvedena vždy u tohoto typu zboží. Při nevyzvednutí zásilky bude tato záloha použita na storno výdaje spojené s objednávkou.

 

 

3. Storno objednávky. Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

 

4. Druhy dopravy sjednanými přepravci. Osobní odběr: Objednávku je možné vyzvednout okamžitě po obdržení emailu "Připraveno k vyzvednutí". V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat na naší pobočce (Saskova 1625 - Kladno 272 01) v pracovní dny „od 8.00 – do 16.30“, mimo tuto dobu po dohodě. Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou PPL a Českou poštou, obvykle do 3 pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak v popisu zboží. Zboží doručováno službou PPL pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 79,- Kč (v případě dobírky + 60,- Kč). U některých obzvláště neskladných. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy. Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání. Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík. Pokud nebude uvedeno jinak je poštovné účtováno ve výši 89,- Kč (v případě dobírky + 60,- Kč). Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat. Maximální hmotnost jednoho balíku není omezena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! Pozor! Pokud je balík viditelně poškozen ihned při předání, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem a upozorněn na mobilní telefon, přepravcem. Při nákupu nad 2000,- (3000,- Slovensko) není účtováno poštovné a balné, balík nad tuto hodnotu zasíláme zdarma (Platí pro zákazníky v rámci České Republiky). V případě překročení ceny objednávky nad 2000,- se automaticky poštovné nezapočítá.

 

 

5. Záruka. V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je vždy 2 roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

 

 

6. Rozpor s kupní smlouvou. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, které obdrží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Zboží je nutné vrátit prodávajícímu do 14 dnů od ohlášení vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od zpětného obdržení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 

7. Právo. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 

 

8. Doručení a dodací podmínky. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. Jak postupovat při vracení zboží: 1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. 2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem. Jak zásilku připravit. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny  pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

 

 

9. Způsoby úhrady. Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat po výběru dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte pokyny k platbě se všemi údaji. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru nebo platbou předem, před vyzvednutím zboží.

 

 

10. Bezpečnost. Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

 

 

11. Reklamace. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

12. Prodej na Slovensko. Objednávka probíhá standardním způsobem. Při volbě doručovací adresy "Slovenská republika" Vám systém automaticky navolí způsob dopravy: SVK - Poštovné na Slovensko (PPL).

Zboží na Slovensko zasíláme prostřednictvím našeho smluvního dopravce firmy PPL. Cena za dopravu je 350,- Kč (€ - dle aktuálního kurzu), klient si může zvolit jak platbu v Českých korunách () tak Eurech (), volbu je nutné provést před kliknutím na tlačítko "Objednat"Upozorňujeme, že je nutné počítat s delší dodací lhůtou než při objednávkách v rámci České republiky. Dodávky zboží na Slovensko se tedy z udávané doby dodání u produktu prodlouží cca o 3-5 dní. Dále o tom zda konkrétní zásilku jde považovat za skladnou či nikoliv rozhoduje vždy prodejce na základě smlouvy s dopravcem.

Způsob platby: Zákazníci ze Slovenska mohou zvolit metodu bankovního převodu, vzhledem k vysoké ceně dobírky na Slovensko tuto možnost nenabízíme. Pokyny pro platbu zasíláme ihned po zkontrolování údajů objednávky na email zákazníka. Jiné způsoby úhrady nejsou možné. Upozorňujeme, že nemůžeme absolutně zaručit cenu dopravy a všechny informace s prodejem spjaté. Cena za dopravu se může částečně různit, v takovém případě budeme zákazníka informovat.

 

 

 

V případě nesrovnalostí se neváhejte obrátit na náš telefon: +420 775450006 / +420 603 529 368 / (shop@evotricka.cz)

 

 

 

 

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek. Váš „evotricka.cz“. Obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014 do odvolání.

Informace pro kupující. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

NBBA s.r.o. - Saskova 1625, Kladno 27201
OpenCart - EVO Trička © 2022

jooble.org